ผู้แทนพระองค์เป็นประธานพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ “สมเด็จพระสังฆราช” บนแผ่นทองคำ

เมื่อเวลา 10.49 น. วันที่ 9 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

อ่านข่าว พิธีวันนี้-วัดพระแก้ว จารึกนาม ลงใน”สุพรรณบัฏ” พระอริยวงศาคตญาณ”ออป”ตราสัญลักษณ์ นิมนต์172ราชาคณะ ร่วม”ราชพิธีสถาปนา”

การนี้ พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับพระเก้าอี้ที่จัดถวายไว้ เจ้าพนักงานอาลักษณ์เข้าไปกราบพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร แล้วหันหน้าสู่พระราชอาสน์ที่ทอดไว้ ถวายบังคม 3 ครั้ง คำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งที่โต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ เจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระราชาคณะถวายศีล ผู้แทนพระองค์และเจ้าหน้าที่พนักงานอาลักษณ์รับศีล

พระราชาคณะถวายศีล จบ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำเทียนชนวนให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์จุดเทียนทอง เทียนเงิน บนโต๊ะจารึก เจ้าพนักงานอาลักษณ์นำสายสิญจน์คล้องคอ เริ่มทำพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ขณะที่เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, พระพรหมดิลก วัดสามพระยาวรวิหาร และพระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏเสร็จ นำสายสิญจน์คล้องคอออก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์เจิมพระสุพรรณบัฏ เสร็จแล้วเจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏบรรจุซองไว้บนพาน แล้วเชิญพานพระสุพรรณบัฏไปวางไว้ที่ธรรมาสน์ศิลา เจ้าพนักงานอาลักษณ์ไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ และคำนับผู้แทนพระองค์

พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะที่เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ ผู้แทนพระองค์กราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เสด็จกลับ เจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏกลับสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เจ้าพนักงานอาลักษณ์ เริ่มทำพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามพระนาม ดังนี้ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระสุพรรณบัฏ เป็นแผ่นทองคำ แผ่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร พระสุพรรณบัฏจะจารึกพระนามสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวาย

 

บทความก่อนหน้านี้หุ้นไทยเดือนม.ค. ปิดเพิ่มขึ้น 2.2%
บทความถัดไปตายแล้วเจ้านาเดีย! จระเข้ยักษ์ 5 เมตรแห่งเมืองคอน คาดช้ำในตอนย้ายกรง ถูกชอร์ตไฟฟ้า