Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 10 ส.ค. 2563

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้นายทหาร-ตำรวจ พ้นตำแหน่งราชองครักษ์ฯ 1,261 นาย

10 เม.ย. 2562 - 17:53 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้นายทหาร-ตำรวจ พ้นตำแหน่งราชองครักษ์ฯ 1,261 นาย

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480

มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 1,261 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

อ่านรายชื่อฉบับเต็ม

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้นายทหาร-ตำรวจ พ้นตำแหน่งราชองครักษ์ฯ 1,261 นาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง