ปีติ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยง ทุุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ

15 พ.ค. 2562 - 16:55 น.

ปีติ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยง ทุุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค. พุทธศักราช 2562 แล้วนั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคำนึงถึงทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสา ตลอดจนผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่าย กับจะพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยฝ่ายรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกำหนดจัดพระราชทานเลี้ยง ในวันที่ 23 พ.ค. 2562 ณ สนามศุภชลาศัย หน่วยราชการในพระองค์กำหนดจัดพระราชทานเลี้ยง ในวันที่ 20 พ.ค. 2562 ณ สนามเสือป่า สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นประธานจัดงานพระราชทานเลี้ยง ในวันที่ 20 พ.ค. 2562

ทั้งนี้ การพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมตักน้ำในทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดงานพระราชทานเลี้ยงในทุกจังหวัด ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบ ยิ่งใหญ่ งดงามและสมพระเกียรติ

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปีติ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยง ทุุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง