พระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ท่านผู้หญิงเกนหลง

วันที่ 24 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 2 แก่ ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

บทความก่อนหน้านี้ไต้หวัน-สิงคโปร์ส่งเยาวชนมาไทยหาประสบการณ์แชมป์โลก
บทความถัดไปจระเข้ชิลเกินไปแล้ว นอนเล่นบนแพยางรูปจระเข้กลางสระว่ายน้ำ