Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ. 2563

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 'ชวน หลีกภัย' เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

31 พ.ค. 2562 - 16:25 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 'ชวน หลีกภัย' เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธาน สภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑. นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒. นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
๓. นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธาน และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน
มาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แอดไลน์ @ ข่าวสด ที่นี่!!
เพิ่มเพื่อน


 


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 'ชวน หลีกภัย' เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง