ในหลวง มีพระบรมราชโองการ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๖๔ ราย

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๖๔ ราย ดังนี้

  

 

 

บทความก่อนหน้านี้SACICT ชวนช้อปงานคราฟต์ร่วมสมัย ในงาน “SACICT Craft Fair 2019 ครั้งที่ 4” วันที่ 22 – 26 สิงหาคม นี้ ที่ เดอะมอลล์ ท่าพระ
บทความถัดไปPEA ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง