มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ “อนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด”

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ช้างเป็นสัตว์สำคัญที่ดำรงอยู่ มีตำนานผูกพันคู่กับผืนแผ่นดินไทยมาเป็นเวลาช้านาน และมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านการศาสนา พระมหากษัตริย์ เศรษฐกิจ สังคม และ การคมนาคม

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของช้าง จึงควรที่จะต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้โดยเฉพาะช้างป่า แต่จะต้องไม่ให้ราษฎรมีความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าบุกรุก หากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎร จึงทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้


 

บทความก่อนหน้านี้ออมสิน จัดแข่งวินนิ่งระดับเอเชีย – ศึก GSB E-CUP ชิงเงินรวม 3 ล้าน
บทความถัดไป‘น้ำตาล-เพื่อน’นำทีมพาชมเมืองมัลลิกา กิจกรรมย้อนรอยละคร‘ลิขิตแห่งจันทร์’