Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 25 พ.ค. 2563

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากหน้าที่

21 ต.ค. 2562 - 16:44 น.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน


 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากหน้าที่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง