Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

โปรดเกล้าฯ 3 ผู้พิพากษาสมทบ พ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติตนไม่เหมาะสม

8 ม.ค. 2563 - 08:53 น.

โปรดเกล้าฯ 3 ผู้พิพากษาสมทบ พ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติตนไม่เหมาะสม แก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ และประพฤติตนไม่เหมาะสม แก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว

ผู้พิพากษาสมทบ / เมื่อวันที่ 8 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ ดังนี้ 1.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง ความว่าด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมมีคำสั่งให้ นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ฝ่ายนายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสม แก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ฝ่ายนายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 2.ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง ความว่าด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นางรุ่งตะวัน พวงมาลีพ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ฝ่ายนายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 เนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ฝ่ายนายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประกาศณวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้น จากตำแหน่งด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นางปัญชลีย์ ธีรสิทธิ์สิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 เนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 25 (4) แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ประกอบมาตรา 27 (5) แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าฯ 3 ผู้พิพากษาสมทบ พ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติตนไม่เหมาะสม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง