Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 3 มิ.ย. 2563

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โอนอำนาจหน้าที่รมต.ให้นายกรัฐมนตรี ตาม พรก.ฉุกเฉิน

26 มี.ค. 2563 - 09:20 น.

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โอนอำนาจหน้าที่รมต.ให้นายกรัฐมนตรี ตาม พรก.ฉุกเฉิน เผยโอนอำนาจเป็นของนายกฯชั่วคราว ใช้แก้ไข ป้องกัน ปราบปราม ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน / เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563แล้ว นั้น

เกาะติดข่าวโควิด กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account
เพิ่มเพื่อน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โอนอำนาจหน้าที่รมต.ให้นายกรัฐมนตรี ตาม พรก.ฉุกเฉิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง