โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน จำนวน 10,094 ราย

วันที่ 17 ธ.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน จำนวน 2 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

โดยฉบับที่ 1 ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 31 จังหวัด ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. 2511 จำนวน 1,014 ราย ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้

ฉบับที่1

 

ส่วน ฉบับที่ 2 ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. 2511 จำนวน 9,080 ราย ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 2

 

 

อ่าน รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฉบับที่ 1

อ่าน รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฉบับที่ 2


กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน