วันที่ 25 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า ให้แก่ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน