ประกัน เจอ จ่าย จบ กลายเป็นที่นิยมและขายดีมากในช่วงโควิดที่ผ่านมา แต่เมื่อเกิดปัญหาการระบาดอย่างหนัก จนยอดผู้ป่วยพุ่งไปถึงวันละ 3 หมื่นคน ทำให้การเคลมประกันเริ่มเกิดปัญหาทำได้ล่าช้า และเกิดการร้องเรียนบางบริษัทเพราะเหมือนกับว่าจะลอยแพผู้เอาประกัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยล่าสุดพบว่า ประชาชนร้องเรียนอีกครั้งว่า บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ขายประกันในนาม สินทรัพย์ประกันภัย ได้ส่งจดหมายแจ้งผู้ทำประกันว่า ไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้ เนื่องจากมีผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้นตามตัวเลขการติดเชื้อ 300 เท่า แม้ว่าจะพยายามจ่ายอย่างเต็มความสามารถแล้ว แต่ไม่สามารถทำได้ ทำให้เข้าโครงการตามมาตรการผ่อนปรนตามประกาศ คปภ. เรื่องมาตรการสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนโควิด เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ

จึงได้ให้สิทธิผู้เอาประกัน เปลี่ยนกรมธรรม์ เป็นฉบับใหม่ บอกยกเลิกกรรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย หรือ โคม่า ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่าของวงเงินจำกัดความรับผิดชอบ

หรือออกกรรมธรรม์อุบัติเหตุให้แทน ให้ความคุ้มครองด้วยทุน 10 เท่า หรือ บอกยกเลิกกรรมธรรม์ และคืนเบี้ยให้ 100% ไม่หักระยะเวลาคุ้มครอง หรือ นำเบี้ยที่ได้มาซื้อประกันอื่นของบริษัท โดยจะลดให้สองเท่าของเงินเบี้ยที่ได้คืน ทำให้กรณีดังกล่าวได้รับการวิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน