ข้าราชการหญิง เฮ รัฐบาล เพิ่มวันลาคลอด ให้ร่วม 6 เดือน-รับเงินเดือน 50 เปอร์เซ็นต์ ระบุ เป็นการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 15 ม.ค.2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสร ถึงมาตรการส่งเสริมสตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่ 1.จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี โดยขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยขยายให้สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับอายุ 0-3 ปี และมีการขยายเวลาเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ สถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงานตามบริบทของพื้นที่

2.ส่งเสริมการลาของสามีซึ่งเป็นข้าราชการชาย เพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด ให้ข้าราชการชายมีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา จากเดิมที่ให้ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15 วันทำการ

3.ขยายวันลาคลอดของแม่ (ข้าราชการหญิง) เดิมลาคลอดได้ 90 วัน เพิ่มขึ้นจากเดิม 8 วัน เป็น 98 วัน เมื่อครบ 98 วันแล้วสามารถลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนร้อยละ 50 ของเงินเดือน รวมวันลาคลอดทั้งสิ้น 188 วัน หรือ ประมาณ 6 เดือน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น เพิ่มบทบาทผู้ชายในการมาช่วยเลี้ยงดูบุตร และยังสอดคล้องหลักการตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน