คุมประพฤติ ประเดิม สงกรานต์ วันแรก 459 คดี เฉพาะเมาขับพุ่งกว่า 300 คดี เผย 3 จังหวัดสูงสุด ด้าน อธิบดี ระบุ จะมีการคัดกรองผู้กระทำผิดด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 12 เม.ย.2565 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 มีคดีทั้งสิ้น 459 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 328 คดี คิดเป็นร้อยละ 71.46 คดีขับรถประมาท 8 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.74 และ คดีขับเสพ 123 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.8

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่

  • นนทบุรี 55 คดี
  • อุบลราชธานี 47 คดี
  • พระนครศรีอยุธยา 44 คดี
คุมประพฤติ ประเดิม สงกรานต์ วันแรก 459 คดี เฉพาะเมาขับพุ่งกว่า 300 คดี เผย 3 จังหวัดสูงสุด

คุมประพฤติ ประเดิม สงกรานต์ วันแรก 459 คดี เฉพาะเมาขับพุ่งกว่า 300 คดี เผย 3 จังหวัดสูงสุด

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อว่า ผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจากการติดสุราจะส่งบำบัดรักษาตามสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 25 จุด

โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 803 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ “เมาขับ จับติด EM”

และทำงานบริการสังคมตามจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การทำความสะอาดป้ายจราจรและท้องถนน การตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งขอให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน