โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ยอดลดเหลือ 9,288 ราย เสียชีวิต 82 ศพ ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 10,141 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 20 ราย กำลังรักษา 108,654 ราย

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันเบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อใหม่ รวม 9,288 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 9,268 ราย (ไม่รวมATK) ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 20 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,067,389 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 19,119 ราย หายป่วยสะสม 1,984,816 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,654 ราย เสียชีวิต 82 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,638 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 21 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 20.4 ทั้งนี้สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วย ATK จำนวน 10,141 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดที่ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 1 ยังเป็นกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,076 ราย บุรีรัมย์ 317 ราย ศรีสะเกษ 300 ราย สมุทรปราการ 270 ราย ขอนแก่น 233 ราย ชลบุรี 232 ราย มหาสารคาม 231 ราย อุบลราชธานี 201 นนทบุรี 170 ราย ร้อนเอ็ด 165 ราย และสมุทรสาคร 164 ราย

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน