“โฆษก ทร.”แจงผลคัดเลือกแบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ประจำฐานบินชายฝั่งกองทัพเรือ 4 พันล้าน อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565 พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงผลการคัดเลือกแบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ประจำฐานบินชายฝั่ง กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งบริษัทที่รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท Elbit Systems Ltd. รัฐอิสราเอล เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ 4,004,652,000.00 บาท (สี่พันสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบงาน ณ กองการบินทหารเรือ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง หรือพื้นที่ที่กองทัพเรือได้กำหนดไว้ตามประกาศ

สำหรับขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา โดยคณะกรรมการร่างสัญญาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ จากนั้นจะเป็นขั้นการลงนามระหว่างคู่สัญญา คือ กองทัพเรือ บริษัท Elbit Systems Ltd. และคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตหรือ ค.ป.ท. ลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย

พล.ร.ท.ปกครอง กล่าวอีกว่า กองทัพเรือยังคงเดินหน้าพัฒนากองทัพเรือให้มีความทันสมัย เข็มแข็ง สามารถปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติ โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน