สิ้น ‘บำรุง คะโยธา’ อดีตแกนนำสมัชชาคนจน จากไปอย่างสงบ สิริอายุรวม 73 ปี

วันที่ 24 มิ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบำรุง คะโยธา อดีตแกนนำสมัชชาคนจน ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 73 ปี ที่บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 24 มิ.ย.2567 เวลา 16.25 น.

นายบำรุง คะโยธา ถือเป็นต้นตำรับการต่อสู้ ด้วยการเดินเท้าจากลำตะคองมาทำเนียบรัฐบาล โดยร่วมกับผู้นำอีกส่วนหนึ่งตั้งกลุ่ม “สมัชชาคนจน” รวมเครือข่ายเกษตรกรกว่า 100 ปัญหา ชุมชนเรียกร้องหน้าทำเนียบฯ 99 วัน จนถือว่าเป็นม็อบที่อยู่นานที่สุดตั้งแต่มีการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ เกษตรกร มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จ เกษตรกรได้รับสิทธิที่ดิน ได้ผ่อนเบาหนี้สิน เกิดกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรมาช่วยปลดหนี้และประนอมหนี้แก่เกษตรกร

เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของคนรากหญ้า โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และเป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อคนจน ชาวไร่ชาวนาในนามสมัชชาเกษตรกรรายย่อย (สกยอ.) และสมัชชาคนจน (สคจ.)

อีกทั้งยังร่วมขบวนการต่อสู้ทางการเมือง หรือการเมืองภาคประชาชน จนเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนคนระดับล่างมีสิทธิ มีเสียง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

สำหรับเกียรติประวัติและผลงานมีดังนี้

-ปี พ.ศ. 2522-2526 ได้รวมกลุ่มเกษตรรายย่อยจัดตั้งธนาคารข้าวและเคลื่อนไหวให้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกร แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ

-ปี พ.ศ.2526 เริ่มงานเครือข่ายระดับสากล ได้เดินทางไปร่วมประชุมเครือข่าย ชาวนา เอเชียที่ประเทศปากีสถาน

-ปี พ.ศ.2527 เดินทางเข้าร่วมประชุมเรื่องทิศทางพัฒนาที่ทวีปยุโรป

-ปี พ.ศ. 2535 ได้มีการประกาศก่อตั้งสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน

-ปี พ.ศ. 2536- 2538 ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน

-ปี พ.ศ. 2536 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำชุมชนดีเด่นจากมูลนิธิอโซกา(ตั้งตามพระนามของพระเจ้าอโศกมหาราช) ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ปี พ.ศ.2540 เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกันดาร ประเทศกัมพูชา

-รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551

-รับรางวัลผู้นำเกษตรกรก้าวหน้า ระดับประเทศ

-รับรางวัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน