ปภ.รายงาน 10 จังหวัด น้ำยังท่วม กระทบ 20,590 ครัวเรือน กาฬสินธุ์-อุบลฯ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ประสานพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือปชช.อย่างเต็มกำลัง

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.66 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.- 2 ต.ค.66 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 28 จังหวัด รวม 95 อำเภอ 322 ตำบล 1,365 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,423 ครัวเรือน

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัด 58 อำเภอ 232 ตำบล 1,037 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,590 ครัวเรือน ได้แก่ ลำพูน เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ บ้านโฮ่งและลี้ รวม 6 ตำบล 36 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 300 ครัวเรือน

เชียงใหม่ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อมก๋อย ฮอด แม่ออน จอมทอง เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่ริม สันป่าตอง และเชียงดาว รวม 14 ตำบล 28 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 100 ครัวเรือน

ลำปาง เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ เถิน เกาะคา สบปราบ เสริมงาม และแม่พริก รวม 21 ตำบล 97 หมู่บ้าน แพร่ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอได้แก่ ลอง วังชิ้น เด่นชัย เมืองแพร่ และสูงเม่น รวม 40 ตำบล 198 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 837 ครัวเรือน

ตาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ เมืองตาก สามเงา พบพระ แม่สอด และบ้านตาก รวม 16 ตำบล 81 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,654 ครัวเรือน สุโขทัย เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสำโรง กงไกรลาศทุ่งเสลี่ยม ศรีนคร คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย และเมืองสุโขทัย รวม 38 ตำบล 138 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,258 ครัวเรือน

กาฬสินธุ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ เมืองกาฬสินธุ์ ร่องคำ ฆ้องชัย ยางตลาด กมลาไสย สามชัย ท่าคันโท หนองกุงศรี และสหัสขันธ์ รวม 34 ตำบล 149 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,573 ครัวเรือน ยโสธร เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ ป่าติ้ว เมืองยโสธร และค้อวัง รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน

อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ ม่วงสามสิบ เดชอุดม ตระการพืชผล เขื่องใน เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม และดอนมดแดง รวม 57 ตำบล 298 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,733 ครัวเรือน ปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอได้แก่ ประจันตคาม และกบินทร์บุรี รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 95 ครัวเรือน

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ ยังคงมีที่จ.กาฬสินธุ์และอุบลราชธานีที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน