JKN ร่อนหนังสือ เคลียร์ปม ‘ทีซีจี’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 พันล้าน เบี้ยวเหรียญ MU Coin

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2566 นั้น บริษัทขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2566 บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จํากัด (โจทก์) ยื่นฟ้องกล่าวโทษบริษัท (จําเลยที่ 1) กับกรรมการผู้จัดการ (จําเลยที่ 2) โดยโจทก์ยื่นฟ้องกล่าวโทษต่อจําเลยว่ากระทําผิดความอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ โดยกล่าวหาว่าจําเลยทั้งสองได้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการที่โจทก์ได้ออกเหรียญ Miss Universe Coin อันเป็นเท็จทําให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

โดยโจทก์แนบหลักฐานบันทึกข้อตกลง พร้อมคําแปลมาพร้อมกับคําฟ้องและอธิบายว่าได้มีการลงนามผูกพันกับจําเลยทั้งสองในเรื่องของการออกเหรียญไว้แล้ว โดยโจทก์ขอคิดค่าความเสียหายจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยศาลนัดหมายไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 18 ธ.ค.2566

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทและจําเลยที่ 2 ประกาศข้อความแจ้งเตือนประชาชนและนักลงทุน ซึ่งเป็นการกระทําที่สุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงพิจารณาว่าเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายและไม่ทําให้การกระทําของจําเลยเป็นความผิดตามที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาล บริษัทมีความเห็นว่าโอกาสความเสียหายยังมีความไม่แน่นอน จึงไม่มีการตั้งประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน

ทั้งนี้ เนื่องจากศาลฯ ยังไม่รับฟ้องจนกว่าการไต่สวนมูลฟ้องจะเสร็จสิ้น และจะมีผลต่อเมื่อศาลมีคําสั่งว่าคดีนี้มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณา และเนื่องจากผลกระทบดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน บริษัทจึงยังไม่ได้ตั้งประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินดังกล่าว

บริษัทมีความมั่นใจในการจัดเตรียมข้อมูลที่จะให้กับศาล และเชื่อได้ว่าบริษัทจะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้เรียบร้อย โดยหากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน