โปรดทราบ! พรุ่งนี้มีปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน และ ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 อีก 40 สตางค์ส่วนน้ำมันดีเซลชนิดอื่นๆ ราคาคงเดิม

วันที่ 3 เม.ย.2567 สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ และ พรีเมี่ยมดีเซล B7 ขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ส่งผลให้เบนซินอยู่ที่ 47.84 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.48 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.95 บาท/ลิตร E20 อยู่ที่ 37.84 บาท/ลิตร E85 อยู่ที่ 37.59 บาท/ลิตร พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.64 บาท/ลิตร และพรีเมี่ยมดีเซล B7 อยู่ที่ 41.94 บาท มีผล 4 เม.ย,2567 หลังเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ขณะที่น้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม โดยดีเซล B7 คงอยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร ดีเซล B10 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร ซึ่งราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน