‘อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต’ สัญจรช่วย‘ศรีสะเกษ’

‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’

‘อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต’ สัญจรช่วย‘ศรีสะเกษ’

‘อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต’ – เดินหน้าเป็นปีที่ 7 แล้วโครงการ ‘อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต’ ที่ส่งความสุขให้กับโรงเรียนในชนบทอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เบิกฤกษ์ปี 2562 เดินทางไปยังโรงเรียนด่านอุดมศึกษา ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนประจำตำบลที่มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 157 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 18 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน

‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’
พิธีส่งมอบอาคารน้ำดื่มสะอาด

ขณะเดียวกันมีชาวบ้านในชุมชนอีกกว่า 2,000 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ยึดอาชีพเป็นเกษตรกร ปลูกข้าว และทำประมงน้ำจืด

ทั้งหมดต่างประสบปัญหาน้ำดื่มที่ไม่เพียงพอ ต้องซื้อน้ำประปาในหมู่บ้าน นำมาผ่านเครื่องกรองขนาดเล็กสำหรับบริโภค

ยิ่งช่วงหน้าแล้งจะขาดแคลนน้ำดื่มอย่างหนัก ต้องใช้น้ำผิวดินที่เป็นตะกรันสีเหลืองมาเสริม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกันอย่างต่อเนื่อง

‘อีซูซุ’ จึงเลือกเป็นโรงเรียนแรกของปีนี้ ส่งระบบน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานสำหรับบริโภคอย่างยั่งยืน

‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’

มี นายโทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ น.ส.จงจิตร์ นีรนาถเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะเดินทางไปส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด

“กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยเดินหน้าสานต่อโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มุ่งหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศอย่างจริงจัง” นาย โทชิอากิกล่าว

คณะของกลุ่มอีซูซุ และผู้บริหารภาครัฐทำพิธีส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรให้แก่โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 33 ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะให้กับทางโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มี น้ำดื่มสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค ช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำมาใช้

‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’
แววตาและสีหน้าแห่งความดีใจ

ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวด จำหน่ายราคาพิเศษแก่ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง

สำหรับโครงการ ‘อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต’ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุภาคภูมิใจ ที่ผ่านมาได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศ เป็นโครงการระยะยาวที่กลุ่มอีซูซุดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และมุ่งมั่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตามปณิธานที่ว่า

“อีซูซุจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทย ประสบปัญหาน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”

บทความก่อนหน้านี้เหรียญหลวงปู่คาร : เปิดตลับพระใหม่
บทความถัดไป‘หลินอี’ขึ้นแท่นหนุ่มฮอต เกินคาด-มองชีวิตเหมือนฝัน : กระแสร้อน