สธ. วิเคราะห์ตัวเลขผู้ป่วยโควิด เสียชีวิต พบชายมากกว่าหญิง โรคประจำตัว เบาหวานมากสุด พบผู้เสียชีวิตล่าสุด ติดสุราหนัก ชี้กลับยุโรปป่วยมากสุด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด พบว่า ตั้งแต่ 4 ม.ค.-4 เม.ย. ผู้เสียชีวิต 20 ราย อัตราป่วยตาย 0.97% อายุเฉลี่ย 58.5 ปี เป็นชาย 18 ราย หญิง 2 ราย

ในจำนวนนี้พบว่ามีโรคเบาหวาน 50% ความดันโลหิตสูง 35% ไตเรื้อรัง 15% ไขมันในเลือดผิดปกติ 15% และโรคหัวใจ ปอดเรื้อรัง วัณโรค มะเร็ง

โดยผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มที่มาจากสนามมวย 5 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ 5 ราย อาชีพเสี่ยง ขับรถสาธารณะ ร้านอาหาร พนักงานขายของ 5 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย และสถานบันเทิง สถานพยาบาล สถานที่แออัด อย่างละ 1 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่ กทม.

กราฟผู้ป่วยโควิดตาย จำแนกตามอายุ เพศ อาชีพ

กราฟผู้ป่วยโควิดตาย จำแนกตามอายุ เพศ อาชีพ

สำหรับผู้เสียชีวิตโควิด รายล่าสุด วันที่ 5 เม.ย.

-รายที่ 21 ชายไทย อายุ 46 ปี ประวัติเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ ถึงไทยวันที่ 22 มี.ค. เข้ารับการรักษาวันที่ 25 เม.ย. ด้วยอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ

-รายที่ 22 ชายชาวสวิตเซอร์แลนด์ อายุ 82 ปี มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 2 สัปดาห์ก่อนเสียชีวิต ร่วมงานเลี้ยงในหมู่ที่บ้านที่หัวหิน บาร์กทม. 29 มี.ค. มีไข้ 30 มี.ค. เข้ารับการักษาในโรงพยาบาลเอกชน หัวหิน มีไข้ความดันโลหิตสูง 180 มีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 1 เม.ย.ใส่เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิต 2 เม.ย.

-รายที่ 23 อายุ 30 ปี เป็นคนงานก่อสร้าง มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ วันที่ 19 มี.ค. เดินทางจากพัทลุง ไป จ.สุรินทร์ ทำงานก่อสร้าง เริ่มป่วยวันที่ 29 มี.ค. มีอาการไอ ไม่มีไข้ เสมหะเขียว อาเจียนเป็นเลือด มีประวัติน้ำหนักลด เหนื่อยหอบ วันที่ 2 เม.ย. มีไข้ ไอมากขึ้น เหนื่อยหอบ จึงนำตัวเข้ารับการรักษาใน รพ.ปราสาท แรกรับ ออกซิเจนในเลือดต่ำ เอ็กซเรย์ปอดพบปอดอักเสบรุนแรง เสียชีวิตวันที่ 4 เม.ย.

เปิดตัวเลขผู้ป่วยกลับจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบว่า คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แล้วคุมได้ไม่ได้เพียง 1-2 คน จะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ แต่มีบทเรียนมาแล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องควบคุมผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศให้ได้อย่างดี

โดยพบว่า เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วป่วย มาจาก ยโรป 85 คน มาเลเซีย 49 คน อินโดนีเซีย 44 คน กัมพูชา 26 ปากีสถาน 14 คน ญี่ปุ่น 10 คน สหรัฐอเมริกา 9 คน อื่น ๆ 12 คน โดยจำนวนนี้ เดินทางไปทำงาน พิธีทางศาสนา ท่องเที่ยว

ตัวเลขผู้ป่วยโควิด กลับจากต่างประเทศ

ตัวเลขผู้ป่วยโควิด กลับจากต่างประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน