โควิด วันที่ 17 เม.ย. เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคโควิด-19 ส่วนหน้า หรือ ศคร.(สน.) ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนโรค ชป.ถลาง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก และสอบถามข้อมูลประวัติเสี่ยงของประชาชน ในเขตพื้นที่บ้านบางเทา หมู่ 2 หมู่ 5 และ หมู่ 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หลังพบเป็นจุดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดหลายราย กลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อแหล่งใหม่ ต่อเนื่องจากพื้นที่ซอยบางลาหาดป่าตอง ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า 100 ครัวเรือน โดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้ความร่วมมือ ออกมาจากบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดไข้ พร้อมให้ข้อมูล เป็นอย่างดี

สำหรับโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก หรือ ACTIVE CASE FINDING ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-13 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการตรวจหาเชื้อไปแล้ว ทั้งหมด 3,991 ราย พบเชื้อ 38 ราย ซึ่งขณะนี้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วในระยะแรก

ต่อมามีการพบกลุ่มเสี่ยงใหม่ในพื้นที่บ้านบางเทา ต.เชิงทะเล ซึ่งได้มีการแยกผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสมาทำการกักตัวเพื่อรอดูอาการในโรงแรม 2 แห่ง และตรวจหาเชื้อทุกราย โดยอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดในชุมชน ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนมีมติจะดำเนินการใน 6 มาตรการ ได้แก่ 1.จัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคโควิด-19 ส่วนหน้า ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 2.มาตรการค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุก หรือ ACTIVE CASE FINDING ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ ระดมค้นหาทุกบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 บ้านบางเทา

3.มาตรการดับเบิ้ลล็อค ซึ่งนอกจากมีการปิดล็อคพื้นที่รอบต่อระหว่างตำบลแล้วจะมีการปิดล็อครอยต่อพื้นที่ชั้นในระหว่างหมู่บ้านของบ้านบางเทา 4.มาตรการแยกกักผู้มีความเสี่ยงทุกราย หรือ Bang Tao Quarantine , 5.มาตรการความเข้มแข็งของชุมชน หรือบางเทาเข้มแข็ง โดยใช้มาตรการทางชุมชนในการลดการทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ให้อยู่เฉพาะภายในบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการล้างมือบ่อยๆ และให้คนในชุมชนช่วยกันตรวจสอบใครที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีอาการป่วยก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบ และ 6. มาตรการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการสื่อสารเชิงรุกในทุกมิติ มีการนำโดรนมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงชุมชน และตรวจตราว่ามีการรวมกลุ่มกันหรือไม่ รวมถึงการใช้รถประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องในชุมชน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าของวันที่ 18 เมษายนนี้ จะมีการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติการ โดยจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ 20 ทีม ทีมละ 5 คน รวม100 คน เพื่อระดมค้นหาทุกบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 บ้านบางเทา ซึ่งมีประชากรประมาณ 9,000 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน