ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ประชาชนร้องเรียนช่วง โควิด-19 ระบาด ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ กว่า 1 แสนเรื่อง ระบุ เรื่องมาตรการเยียวยาพุ่งกว่า 9 หมื่นเรื่อง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการรับเรื่องร้องทุกข์และข้อคิดเห็นจากประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ว่า

ทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน 1111 ระหว่างวันที่5มี.ค.-18 เม.ย.2563 ที่มีกว่า 149,937 เรื่อง ว่า ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องร้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมในส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และเรื่องที่ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยารวมอยู่ด้วย แบ่งเป็น

1.มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านการเงิน สิทธิ์การรักษาพยาบาล การแจกหน้ากากอนามัย 97,962 เรื่อง

2.แนวทางการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การขอข้อมูลประกาศและกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องโควิด การจัดกิจกรรม ต่างๆ การคัดกรองและดูแลผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 26,521 เรื่อง

3.การให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น ขอข้อมูล แนวทางป้องกัน สถานที่และการควบคุมจำหน่ายสินค้า 21,148 เรื่อง และ

4.การแจ้งขอความช่วยเหลือของประชาชน เช่น กรณียาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพและมีราคาสูง รวมทั้งร้องเรียนให้ปรับปรุงการบริการของหน่วยงาน 4,306 เรื่อง

โดยมีการดำเนินการยุติไปแล้ว 1.48 แสนเรื่อง เหลือประมาณ 1,307 เรื่องที่ยังดำเนินการอยู่

นายธีรภัทร กล่าวว่า นอกจากนั้นยังมีการแจ้งเบาะแสและแจ้งเหตุต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ ทั้งการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมสังสรรค์ ประชาชนรวมตัวรับสิ่งของบริจาค ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมถึงแจ้งเบาะแสเรื่องลักลอบเล่นพนัน เปิดร้านจำหน่ายสุรา เป็นต้น

และมีประชาชนที่มีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาล เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการป้องกัน การเยียวยา และการให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น การช่วยเหลือแรงงาน ปรับลดค่าบำรุงการศึกษา พักชำระหนี้จากสถาบันการเงิน การช่วยเหลือผู้พิการ การป้องกันแพร่ระบาดในเรือนจำ เป็นต้น


 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน