คณะบริหารฯ ม.นเรศวร ปิดยาวถึง 17 ม.ค. 64 ให้เรียนผ่านออนไลน์ ป้องกันโควิด-19

5 ธ.ค. 2563 - 22:47 น.

คณะบริหารธุรกิจฯ ม.นเรศวร ประกาศเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถึง 17 ม.ค. 64 ป้องกันโควิด-19 เหตุมีบุคลากรนั่งเครื่องบินมาพร้อมสาวพิจิตร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาว่า คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกประกาศให้การเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

โดยคณะบริหารรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มีประกาศเรื่อง แนวการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ตามหนังสือที่ พล 0017.2/18495 เรื่อง รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กรณี พบผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 25 ปี ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้เดินทาง มาจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มายังท่าอากาศยานพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3306 ห้วงเวลา 17.15 -18.05 น. แล้วเดินทางไปยังจังหวัดพิจิตรทันที

เนื่องจากมีบุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 2 ราย เดินทางโดยสายการบินดังกล่าว ถือเป็นการกลุ่มเสี่ยงสูง ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 กำหนดแนวการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ คณะบริหารฯ ม.นเรศวร ปิดยาวถึง 17 ม.ค. 64 ให้เรียนผ่านออนไลน์ ป้องกันโควิด-19
ข่าวที่เกี่ยวข้อง