นิสิตเกษตร ติดโควิด 2 ราย เปิดไทม์ไลน์คาดติดจากสถานบันเทิง

8 เม.ย. 2564 - 18:29 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางเขน ออกประกาศแจ้ง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยพบว่า Timeline ของนิสิตเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ราย รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ทราบ และให้หยุดพักดูอาการเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย โดยดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งพื้นที่ของอาคารและสถานที่ที่นิสิตเข้าเรียน ตลอดจนทุกอาคารภายในคณะเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 27 ความว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงหลายกรณีในกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการดังนี้


1. ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง ( Work from Home) แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Work on-site เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจำเป็นและต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ
2. ให้คณะวิชาจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์
3. ให้ทุกส่วนงานเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

นิสิต เกษตร

ไทม์ไลน์ นิสิต เกษตร

นิสิต เกษตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ นิสิตเกษตร ติดโควิด 2 ราย เปิดไทม์ไลน์คาดติดจากสถานบันเทิง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง