นนทบุรีพบติดโควิดเพิ่ม 48 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง กระจายไป 5 อำเภอ

12 เม.ย. 2564 - 15:32 น.

นนทบุรีพบติดโควิดเพิ่ม 48 ราย แยกเป็นเพศหญิง 28 ราย เพศชาย 20 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง กระจายไป 5 อำเภอ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี เผยถึงสถานการณ์และผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันว่า พบผู้ติดโควิดเพิ่ม 48 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง แยกเป็นเพศหญิง 28 ราย เพศชาย 20 ราย

ภูมิลำเนา อำเภอปากเกร็ด 18 ราย อำเภอเมือง 16 ราย อำเภอบางบัวทอง 7 ราย อำเภอบางกรวย 4 ราย อำเภอบางใหญ่ 3 ราย มีอาการ 35 ราย (73%) ไม่มีอาการ 13 ราย (27%)

ความสัมพันธ์ 1.สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า 35 ราย (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) 2.สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 9 ราย 3.The Moon Bar นนทบุรี 2 ราย 4.Nop Bar เมืองทอง 1 ราย 5.ไม่ทราบชัดเจน 1 ราย

1.เคส 394 อาย 35 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ดสัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 36.63 2.เคส 395 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพ พนักงานร้านอาหาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 28.69 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

3.เคส 396 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาดอาชีพ พนักงานโรงพยาบาลนนทเวช ไปเที่ยว Top One รัชดา มีอาการ CT = 14.52 4.เคส 397 อายุ 18 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางไผ่ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT =14.73 5.เคส 398 อายุ 18 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 24.24

6.เคส 399 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางรักน้อยอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.43 7.เคส 400 อายุ 55 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ ข้าราชการ สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการ CT = 20.41 นอนโรงพยาบาลตำรวจ

8.เคส 401 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานเอกชน ไปเที่ยว The Moon Bar มีอาการ CT = 32.67 9.เคส 402 อายุ 22 ปี เพศชาย (พม่า) อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 33.69 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 10.เคส 403 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ ช่างซ่อมเครื่องบิน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.31

11.เคส 404 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 30.73 12.เคส 405 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 30.26 13.เคส 406 อายุ 4 เดือน เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ ในปกครอง LQ ไม่มีอาการ CT = 32.41 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์

14.เคส 407 อายุ 49 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลนสัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.19 15.เคส 408 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อาชีพ พนักงานบริการ สถานบันเทิงในกทม. มีอาการ CT = 18.38 16.เคส 409 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ สถานบันเทิง กทม. มีอาการ CT = 17.52 นอนโรงพยาบาล


17.เคส 410 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ อิสสระ ไปเที่ยว Top One มีอาการ CT = 18.18 18.เคส 411 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ อิสระ ไป Top One มีอาการ CT = 17.76 19.เคส 412 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ อิสระ สถานบันเทิงในกทม. มีอาการ CT = 12.38 20.เคส 413 อายุ 52 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 32.83 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

21.เคส 414 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.46 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 22.เคส 415 อายุ 51 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 35.29 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 23.เคส 416 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 19.85 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

24.เคส 417 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.14 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 25.เคส 418 อายุ 40 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 16.49 26.เคส 419 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 33.43 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 27.เคส 420 อายุ 35 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 12.33

28.เคส 421อายุ 14 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 17.33 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 29.เคส 422 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ไทรม้า อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.48 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 30.เคส 423 อายุ 40 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.18 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

31.เคส 424 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัวเอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.02 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 32.เคส 425 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 23.10 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 33.เคส426 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.25 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

34.เคส 427 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.30 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 35.เคส 428 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 17.38 36.เคส 429 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 33.34 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

37.เคส 430 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.76 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 38.เคส 431อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 17.28 39.เคส 432 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.04

40.เคส 433 อายุ 19 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย ไปเที่ยว The Moon Bar ไม่มีอาการ CT = 32.08 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 41.เคส 434 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ พนักงานธนาคารทหารไทย จตุจักร ไปเที่ยวทองหล่อ คริสตัล บาร์ มีอาการ CT = 18.10 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 42.เคส 435 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยว Top One รัชดา มีอาการ CT = 33.55

43.เคส 436 อายุ 57 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.00 44.เคส 437 อายุ 51 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยวเอกมัย เบียร์เฮาส์ มีอาการ CT = 15.10 45.เคส 438 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ ว่างงาน ไปเที่ยวคลาสเซ็สบาร์ มีอาการ CT = 14.38 46.เคส 439 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.83

47.เคส 440 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.02 48.เคส 441 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ พนักงานบริการ Nop Bar เมืองทอง ไม่มีอาการ CT = 31.37

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ นนทบุรีพบติดโควิดเพิ่ม 48 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง กระจายไป 5 อำเภอ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง