ขสมก.แจ้งพนง.ติดโควิดอีก 3 เติมน้ำมัน-บัญชี-ธุรการ ไม่ได้ทำงานบนรถเมล์

29 เม.ย. 2564 - 20:29 น.

ขสมก. แจ้งพนักงาน ติดโควิดเพิ่มอีก 3 ราย เปิดไทม์ไลน์ หญิงพนักงานเติมน้ำมัน อู่มีนบุรี หญิงหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน อู่บรมราชชนนี ชาย พนักงานธุรการ อู่บรมราชชนนี แจงไม่ได้ปฏิบัติงานบนรถเมล์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 29 เม.ย.2564 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)แจ้งว่า พนักงานของ ขสมก. ติดเชื้อโควิดเพิ่ม จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายที่ 1 พนักงานเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถโดยสาร เพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อู่มีนบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดที่รพ.นพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ต่อมาวันที่ 28 เม.ย.2564 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่รพ.แจ้งให้ทราบว่า ติดเชื้อโควิดจึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้านก่อนส่งรถพยาบาลไปรับตัวเข้ารักษาที่รพ.นพรัตนราชธานี

สำหรับไทม์ไลน์ วันที่ 14 เม.ย.64 เวลา 08.00 น. เดินทางไปทำงานอู่มีนบุรี และเดินทางกลับบ้านเวลา 13.00 น. วันที่ 15 – 16 เม.ย.วันหยุดประจำสัปดาห์พักอาศัยอยู่ที่บ้าน วันที่ 17 – 20 เม.ย. หยุดชดเชยพักอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน วันที่ 21 เม.ย.ลาหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 22-23 เม.ย.วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่บ้าน วันที่ 24 เม.ย.ลาหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน หลังทราบว่าพบผู้ติดเชื้อในที่ทำงานบุตรสาว

วันที่ 25 เม.ย.ลาหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 26 เม.ย. เวลา 05.00 น. เดินทางไปรพ.นพรัตนราชธานี เพื่อตรวจหาเชื้อและเดินทางกลับบ้าน วันที่ 27 เม.ย. ลาหยุดกักตัวอยู่บ้าน วันที่ 28 เม.ย. เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่รพ.นพรัตนราชธานี แจ้งติดเชื้อโควิดให้รออยู่ที่บ้าน แล้วนำรถพยาบาลมารับไปรักษาที่รพ.นพรัตนราชธานี เวลา 24.00 น. ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด และได้ฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบสถานีเติมน้ำมันอู่มีนบุรี และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ

รายที่ 2 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 เพศหญิง อายุ 60 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์
สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เม.ย. เจ้าหน้าที่รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร แจ้งให้ทราบว่าติดเชื้อโควิด จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้านรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว ที่รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

สำหรับไทม์ไลน์ วันที่ 16 เม.ย. เวลา 07.00 น. ไปทำงานที่อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น. วันที่ 17-18 เม.ย. วันหยุดประจำสัปดาห์พักอาศัยอยู่บ้าน วันที่ 19 เม.ย. เวลา 07.00 น. ไปทำงานอู่บรมราชชนนี เวลา 15.00 น. ร่วมเดินทางกับเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ ตามที่องค์การได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. เพื่อไปสอบพยานที่ร้านอัดรูป มาสเตอร์ ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว และเดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น. ถึงบ้านเวลา 18.00 น. เริ่มมีไข้และน้ำมูก

วันที่ 20 เม.ย. เวลา 07.00 น. เดินทางไปทำงานอู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น. วันที่ 21 เม.ย. ลาหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 22-23 เม.ย. เวลา 07.00 น. ไปทำงานอู่บรมราชชนนี กลับบ้านเวลา 16.30 น. วันที่ 24-25 เม.ย. วันหยุดประจำสัปดาห์พักอาศัยอยู่บ้าน วันที่ 26 เม.ย.เวลา 07.00 น. ไปทำงานอู่บรมราชชนนี กลับบ้านเวลา 16.30 น. วันที่ 27 เม.ย. ลาหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน

วันที่ 28 เม.ย.เวลา 07.00 น. ไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 12.30 น. เดินทางไปที่ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด และเดินทางกลับบ้าน เวลา 16.30 น. ถึงบ้านเวลา 17.30 น. ออกไปทำผมที่ร้านในหมู่บ้านตะวันฉาย กลับถึงบ้าน เวลา 18.30 น. วันที่ 29 เม.ย.เวลา 07.00 น. ไปทำงาน อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 11.30 น. ได้รับแจ้งติดเชื้อโควิดให้รออยู่ที่บ้านรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร เวลา 16.20 น. ผู้ติดเชื้อเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด

รายที่ 3 พนักงานธุรการ ระดับ 1 งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 50 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ที่ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เม.ย. เจ้าหน้าที่รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร แจ้งให้ทราบว่าติดเชื้อโควิดให้รออยู่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาที่รพ.สนาม โรงแรมรอยัล คิงส์ จ.สมุทรปราการ วันที่ 30 เม.ย.

สำหรับไทม์ไลน์ วันที่ 16เม.ย. เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงานอู่บรมราชชนนี กลับบ้านเวลา 16.30 น. วันที่ 17 – 18 เม.ย. วันหยุดประจำสัปดาห์พักอาศัยอยู่บ้าน วันที่ 19 – 20 เม.ย. เวลา 06.30 น. ไปทำงานอู่บรมราชชนนี กลับบ้าน เวลา 16.30 น. วันที่ 21เม.ย. พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) วันที่ 22-23เม.ย. เวลา 06.30 น. ไปทำงานอู่บรมราชชนนี
กลับบ้านเวลา 16.30 น. วันที่ 24- 25 เม.ย. วันหยุดประจำสัปดาห์พักอาศัยอยู่บ้าน วันที่ 26 เม.ย. ทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) วันที่ 27 เม.ย. เวลา 06.30 น. ไปทำงานอู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 13.00 น. ขี่รถจักรยานยนต์ไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม บริเวณถนนพุทธมณฑล สาย 5 เดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น. เริ่มมีอาการเจ็บคอ

วันที่ 28 เม.ย. เวลา 06.30 น. ไปทำงานอู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 12.30 น. เดินทางไปที่ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง ตรวจหาเชื้อโควิด กลับบ้านเวลา 16.30 น. วันที่ 29 เม.ย. ขออนุญาตหัวหน้างานลาหยุด เนื่องจากมีอาการไข้ เวลา 07.00 น. เดินทางไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม บริเวณวัดไร่ขิง ต่อมาเวลา 11.30 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ติดเชื้อโควิด ให้อยู่บ้านรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่รพ.สนาม โรงแรมรอยัล คิงส์ จ.สมุทรปราการ วันที่ 30 เม.ย.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ขสมก.แจ้งพนง.ติดโควิดอีก 3 เติมน้ำมัน-บัญชี-ธุรการ ไม่ได้ทำงานบนรถเมล์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง