องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งคนขับรถเมล์-พนักงานเก็บค่าโดยสาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย

วันที่ 6 พ.ค. 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งว่า ตรวจพบพนักงานติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย

ประกอบด้วย 1. หัวหน้างานตรวจสอบกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 เพศหญิง
อายุ 51 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ธรรมดา สาย 195 เพศหญิง อายุ 38 ปี ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ธรรมดา สาย 47 เพศหญิง อายุ 56 ปี ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย

4. พนักงานขับรถโดยสารรถเมล์ธรรมดา สาย 26 เพศชาย อายุ 54 ปี โดยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน