กาญจนบุรี ขยายเวลาปิดผับ-บาร์ เพิ่มไม่มีกำหนด ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน

7 พ.ค. 2564 - 15:54 น.

กาญจนบุรี ขยายเวลาปิดผับ-บาร์ เพิ่มไม่มีกำหนด ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน จำคุกไม่เกิน 1 ปี โดยคำสั่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. เป็นต้นไป

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 7 พ.ค. 2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2240/2564 เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)

ระบุใจความ ขอขยายเวลาการปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับคำสั่งแรกนั้นได้ออกไว้ระหว่าง วันที่ 24 เม.ย. – 7 พ.ค. ทั้งนี้คำสั่งล่าสุดที่ขยายเพิ่มเติมนั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กาญจนบุรี ขยายเวลาปิดผับ-บาร์ เพิ่มไม่มีกำหนด ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง