สธ.ออกประกาศหลักเกณฑ์ฉบับที่ 3 เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายรักษาอาการแพ้วัคซีนโควิด

30 พ.ค. 2564 - 19:25 น.

สธ.ออกประกาศหลักเกณฑ์ฯ ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด ฉบับที่ 3 เพิ่มสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาแพ้วัคซีนโควิด เข้ารับการดูแล รักษาได้ฟรีจากสถานพยาบาลเอกชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 30 พ.ค.64 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 และ 2 ให้ผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ล่าสุด ได้ออกประกาศฉบับที่ 3 กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชน ให้บริการแก่บุคคลที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เฉกเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ประกาศฉบับที่ 3 นั้น ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2563 เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ ประชาชนที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสถานพยาบาลเอกชนที่รัฐกำหนด สามารถเข้ารับการดูแลรักษาได้ฟรีจากสถานพยาบาลเอกชน

ซึ่งนอกจากการเพิ่มสิทธิเบิกจ่ายในข้างต้นแล้ว ประกาศฯ ฉบับที่ 3 ยังได้เพิ่มสิทธิในการเบิกจ่ายค่าพาหนะขนส่งผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันด้วย

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สธ.ออกประกาศหลักเกณฑ์ฉบับที่ 3 เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายรักษาอาการแพ้วัคซีนโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง