เชียงใหม่เปิดเว็บ"ก๋ำแปงเวียง"จองลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่พรุ่งนี้

2 มิ.ย. 2564 - 20:08 น.

เชียงใหม่เปิดเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ พร้อมพัฒนาระบบ GIS ฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงาน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในแคมป์คนงาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 2 มิ.ย.2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเม.ย.ของจ.เชียงใหม่ ประจำวันวันที่ 2 มิ.ย.2564

ดร.ทรงยศ เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 3 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,096 ราย รักษาหายแล้ว 3,987 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในรพ.ทุกประเภท 85 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 24 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 54 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 21 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 6 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 4 ราย

เว็บไซต์ ก๋ำแปงเวียง

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 ตรวจไป 1,064 ราย พบผู้มีผลบวก 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.28 สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในจ.เชียงใหม่ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังคงสูง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆลดลงมาก ส่วนคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้ว 9 คลัสเตอร์ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 28 วันแล้ว ยังคงเหลือคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังอยู่ 12 คลัสเตอร์ และมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก 3 คลัสเตอร์ ซึ่งวันนี้มีคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 2 คลัสเตอร์ ประกอบด้วยคลัสเตอร์สันนาเม็ง อ.สันทราย พบติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ยอดติดเชื้อคลัสเตอร์นี้สะสม 14 ราย ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง 29 ราย เสี่ยงต่ำอีก 27 ราย อีกคลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์บ้านแพะ ข่วงเปา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์สะสม 17 ราย เกิดจากการสัมผัสในสถานที่ทำงานเขตอำเภอเมือง ตรวจผู้มีความเสี่ยงสูงแล้ว 123 ราย เสี่ยงต่ำ 97 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1 รายจากการระบาดในเหตุการณ์เฝ้าระวังพื้นที่ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย


ขณะที่ยอดการจองฉีดวัคซีน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 194,834 ราย จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” สำหรับกลุ่มผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากระบบได้เก็บฐานข้อมูลไว้ให้แล้ว ส่วนหน่วยงาน/องค์กรที่ส่งรายชื่อให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ไม่ต้องจองคิวในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” อีก และพี่น้องแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานต่างๆ สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อจากนายจ้างของแต่ละแคมป์คนงาน ส่วนชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจองวัคซีนในระบบหมอพร้อม สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 3 มิ.ย.64 โดยใช้เลขพาสปอร์ตในการจอง และจะมีวัคซีนให้เลือกอยู่ 2 ชนิด คือแอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่ออำนวยความสะดวก

เว็บไซต์ ก๋ำแปงเวียง

ด้านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงเรื่องการกำกับดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิดกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่ง 2 วันก่อนหน้านี้ ได้มีการนำเสนอมาตรการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการให้ทุกแคมป์คนงานประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทุกๆวัน ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงานชั่วคราว (แคมป์คนงาน) ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ โดยระบบนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ สำรวจ ติดตาม วางแผน และเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอและจ.เชียงใหม่

โดยจะสามารถระบุพิกัดที่ตั้งของแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอต่างๆ ได้ และสามารถระบุจำนวนคนงานก่อสร้าง แยกเป็น วิศวกร หัวหน้าคนงาน แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าว เพื่อนำมาวางแผนและประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการโรคโควิดในพื้นที่เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจติดตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ

เว็บไซต์ ก๋ำแปงเวียง

” ตลอดจนประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีจำเป็นเร่งด่วนได้ ซึ่งจะช่วยในการตรวจประเมินความเสี่ยง และมีข้อมูลในการบริหารจัดการแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองโรค และการควบคุมแรงงานให้อยู่ในพื้นที่ ทั้งยังเป็นระบบรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ตำบล อีกด้วย ขณะที่ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย.64 มีที่พักแรงงานชั่วคราว 74 แห่ง มีแรงงานประมาณ 2,000 คน กระจายอยู่ใน 18 อำเภอของเชียงใหม่ “

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เชียงใหม่เปิดเว็บ"ก๋ำแปงเวียง"จองลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่พรุ่งนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง