เพชรบูรณ์ สั่งด่วน ให้โรงเรียนทุกแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ งดจัดการเรียนการสอน ให้สอนออนไลน์แทน หลังพบนักเรียน ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด

วันที่ 21 มิ.ย.2564 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่้าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ยังแพร่ระบาดอยู่หลายอำเภอ ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ งดจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ Onsite ทั้งหมด

“แต่ให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น Online, On demand, On hand, On air ตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่เป็นการประจำ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งไม่มีการเข้าออกของนักเรียนไม่น้อยกว่า 14 วันแล้ว

 สั่งปิดโรงเรียน

นอกจากนั้นยังมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้นที่มีการรับไว้ค้างคืนเป็นปกติ โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน งดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าต่างๆ อีกด้วย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีบางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite แต่ปรากฏว่ามีนักเรียนติดโควิด เนื่องจากช่วงปิดเทอมได้ไปอยู่กับผู้ปกครองในพื้นที่ต่างจังหวัด บางคนเดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อเปิดเรียนถึงพบว่าติดโควิด ทำให้โรงเรียนต้องประกาศปิด พร้อมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง กักตัวเฝ้าระวังอาการ 14 วัน

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด จ.เพชรบูรณ์ มีผู้ป่วยสะสม 210 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหายแล้ว 164 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 42 ราย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน