​กรมอนามัย เผยผลสำรวจ คนไทย 94% ยังกังวลเปิดประเทศ 1 พ.ย. 72% ขอให้เพิ่มมาตรการให้เชื่อมั่น เน้นเร่งฉีดวัคซีน คุมเข้มลักลอบเข้าประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 25 ต.ค.2564 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลสำรวจของกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 14-20 ต.ค. เกี่ยวกับความคิดเห็นการเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.นี้ พบว่า ร้อยละ 94 มีความกังวล, ร้อยละ 28 เชื่อมั่นต่อการควบคุมป้องกันโรค, ร้อยละ 72 เห็นว่าควรเพิ่มมาตรการที่จะทำให้เชื่อมั่นว่าเปิดประเทศแล้วจะปลอดภัย ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนทั่วประเทศครบตามเกณฑ์ครอบคลุมทุกจังหวัด 70% ขึ้นไป, ร้อยละ 60 ให้คุมเข้มการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และร้อยละ 55 ให้มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานประกอบการและประชาชนอย่างเคร่งครัด

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า สถานประกอบกิจการต่างๆ ขอให้เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ ให้พนักงานทุกคนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน คัดกรองพนักงานด้วย “ไทยเซฟไทย” ทุกวัน หากอุณหภูมิเกินกว่ากำหนดและมีความเสี่ยงรับเชื้อให้ตรวจด้วย ATK ทันที

สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop COVID Plus ทุกเดือน ติดใบรับรองในบริเวณที่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน SHA Plus ที่เน้นการระบายอากาศที่ดีเพียงพอ เว้นระยะห่าง ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสร่วม โดยเพิ่มความถี่เมื่อมีผู้รับบริการมากขึ้นอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง

ต้องจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว และกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยต้องไม่มีอาการเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง คัดกรองตัวเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” และแสดงให้ผู้รับบริการตรวจสอบก่อนเข้าสถานประกอบการ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องไม่มีอาการเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง คัดกรองไม่พบเชื้อ และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่กำหนด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน