กรมอนามัย เผยผลสำรวจ เปิดประเทศ หวั่นระบาดระลอกใหม่ สูงลิบ 75.8% ปรับมาตรการป้องกันสูงสุด เข้ม 3 เรื่อง ขอฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มโดยเร็ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 27 ต.ค.64 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวมาตรการเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ ว่า อีกไม่กี่วันจะถึงกำหนดวันเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวใน 17 จังหวัด กรมอนามัยสำรวจความคิดเห็นความกังวลกับการเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย. พบว่า ประชาชนกังวล 92.4% เรื่องที่กังวลที่สุด คือ การระบาดระลอกใหม่ 75.8% การ์ดตกไม่ป้องกันตนเอง 49.7%

สถานประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวไม่ทำตามมาตรการป้องกันโรค 45.1% กลัวตัวเองและครอบครัวติดเชื้อ 41% มาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ดีพอ 39.6% กังวลเกิดการล็อกดาวน์อีกครั้ง 37.1% จำนวนเตียงรักษาไม่พอ 31.7% และอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพวัคซีน 2.1%

กิจการใดที่กังวลเกิดคลัสเตอร์ระบาดใหม่หลังเปิดประเทศ คือ สถานบันเทิง ผับบาร์ 89.2% ขนส่งสาธารณะ 43.1% สถานที่ท่องเที่ยว 39.8% สถานศึกษา 39.2% ตลาด 37.4% ห้างสรรพสินค้า 34.1% ร้านอาหาร 28.8% เรงแรมรีสอร์ท 24% ร้านสะดวกซื้อ 17.9% ศาสนสถาน 16.4% ไม่กังวลคลัสเตอร์ใหม่ 5.5% ความกังวลคลัสเตอร์ใหม่ๆ สถานประกอบการอื่น 3.1%

มาตรการที่ประชาชนคิดว่าควรดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมั่นว่าเปิดประเทศแล้วปลอดภัย มากที่สุดคือเร่งฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มทุกจังหวัดครอบคลุม 70% ขึ้นไป 72.53% การคุมเข้มลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 60.58% การกำกับติดตามมาตรการป้องกันโรค 55.1%

เร่งฉีดวีคซีนพื้นที่ท่องเที่ยว 52.72% สนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้ทุกคนพื้นที่ท่องเที่ยว 49.41% สถานประกอบการทุกแห่งผ่านมาตรฐานรับรองด้านสาธารณสุข 43.3% ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ เที่ยวได้เฉพาะพื้นที่กำหนดเท่านั้น 41.2% มาตรการอื่นๆ 2.7%

การกำหนดกลุ่มประเภทกิจการกิจกรรม กรมอนามัยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ ความหนาแน่นการใช้บริการ ความสะอาด สุขลักษณะสถานที่ การระบายอากาศ ลักษณะกิจกรรม ระยะเวลาเข้าร่วม และความปลอดภัยสภาพแวดล้อมโดยรวม เอามาจำแนกตามความเสี่ยง

แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑื ศูนย์การเรียนรู้ ร้านอาหารเปิดโล่ง ขนส่งสาธารณะไม่ปรับอากาศ สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง รถเร่จำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเท่ี่ยว รถนำเที่ยว ปั๊มน้ำมัย

2.เสี่ยงสูง ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนญืการเรียนรู้ที่เป้นห้องปิด ใเครื่องปรับอากาศ โรงยิม ฟิตเนส ไม่มีเครื่องปรับอากาศ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารห้องปรับอากาศ ห้างสรรพสินค้า ขนส่งสาธารณะปรับอากาศ สวนสนุก สวนน้ำ ร้านเสริมสวย ตัดผม

และ 3.เสี่ยงสูงมาก ที่สัมผัสใกล้ชิดใช้ระยะเวลา รวมทคนจำนวนมาก เช่น ร้านสักเจาะ ทำเล็บ นวดสปา โรงยิมฟิตเนสมีเครื่องปรับอากาศ สนามกีฬาจัดแข่งมีคนรวมมากๆ ตลาดสด ตลาดนัด

สธ.กำหนดมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting สำหรับกิจการรองรับไว้แล้ว เน้นสิ่งแวดล้อม พนักงาน ผู้รับบริการปลอดภัย รายละเอียดแต่ละกิจการอยู่ใน Thai Stop COVID Plus ส่วนกรอบการดำเนินงานการประเมินกิจการกิจกรรม การติดตามดำเนินการตามมาตรการและเฝ้าระวัง

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1. สถานประกอบการทุกกิจการกิจกรรมลงทะเบียนประเมินตนเองบน Thai Stop COVID Plus เพื่อยกระดับตามมาตรการ COVID Free Setting และติดใบรับรองในจุดที่ผู้ใช้บริการเห็นชัด

2.ประชาชนประเมินแนะนำติชมแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนสถานประกอบการในพื้นที่มีการดำเนินการตามมาตรการหรือไม่ ผ่านช่องทาง QR Code ในใบรับรอง E-Certification , Thai Stop COVID Plus และเฟซบุ๊กผู้พิทักษ์อนามัย

และ 3.การตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน กำหนดให้จังหวัดหรือ กทม.จัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจกำกับการดำเนินการ ควรประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เน้นเมื่อเปิดเมืองเปิดประเทศ โดยจัดเป็นทีมย่อยระดับอำเภอ ตำบลได้ ต้องตรวจประเมินทุก 2 สัปดาห์ กำกับมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำเช็กลิสต์เป้าหมายตรวจสอบบน TSCP เพื่อกำหนดเป้าหมายว่าจะต้องตรวจสถานประกอบการที่ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 20% ตรวจสถานประกอบการที่ประชาชนร้องเรียน 100% นอกจากนี้ จะให้คำแนะนำตักเตือน ดำเนินการตามกฎหมายกับกิจการปฏิบัติไม่ถกต้อง ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ภาพรวมยกระดับกิจการกิจกรรมให้ดำเนินการตาม COVID Free Setting บน Thai Stop COVID Plus รวมกับหลายมาตรการรองรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเทีย่ว 17 จังหวัด สาระสำคัญมุ่งเน้นประชาชนร่วมเจ้าพนักงานทำงานดำเนินการคู่ขนานกันตรวจสอบผู้ประกอบการ กำกับมาตรการ ติชม แจ้งข้อมูล ร้องเรียนผ่านคิวอาร์โคด E-Certification ออกโดยร้าน สติกเกอร์ COVID Free Setting ที่ออกโดยพนักงาน

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้ผู้มารับบริการร่วมตรวจสอบอย่างน้อย 5% ของผู้รับบริการ 5 คนตอวันต่อร้าน การป้องกันตนเองหลังเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ประชาชนทุกคน ยังต้องปฏิบัติเข้มงวดตามมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด แต่ก่อนการเปิดประเทศมี 10 ข้อ จะปรับให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้เดินทางดังนี้

1.ประชาชนควรเลือกไปสถานที่มีสัญลักษณ์ COVID Free Setting หรือ SHA Plus ที่ร่วมโครงการ 2. ประชาชนรับบริการและให้บริการแสดงการรับวัคซีน ผลการตรวจไม่มีเชื้อก่อนเข้าสถานที่

3.ปฏิบัติตามมาตรการ DMH เว้นะรยนห่าง 2 เมตรทุกสถานที เลี่ยงเข้าสถานที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี งดใช้ของส่วนตัวร่วมกัน น้นย้ำสวมหน้ากากถูกต้องตลอดเวลา ออกจากที่พักและที่พักร่วมนักท่องเที่ยวอื่นๆ ล้างมือบ่อยๆ หากสงสัยเสีย่งมีอาการงดออกจากที่พัก ตรวจตัวเอง ATK ปรึกษาสถานพยาบาลใกล้เคียง เชื่อว่าร่วมมือกันจะผ่านไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน