‘หมอยง’ เผยข้อมูลการศึกษาในอิสราเอล การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตามหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในวัยรุ่น จะเกิดในเข็มที่ 2 พบในด.ช.มากกว่าด.ญ.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ เฟซบุ๊ก ‘Yong Poovorawan’ เรื่อง “วัคซีนโควิด- 19 การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังให้วัคซีน mRNA ในวัยรุ่น” ระบุว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าวัคซีนมีความจำเป็น ในการป้องกันลดความรุนแรงของโรค covid 19

จากการศึกษาในอิสราเอล เผยแพร่ในวารสาร NEJM (26 Jan 2022) เกี่ยวกับการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตามหลังการให้วัคซีน Pfizer ในวัยรุ่น อายุ 12-15 ปี จำนวนประมาณ 400,000 คน สำหรับเข็มแรก และประมาณ 320,000 สำหรับเข็มที่ 2 โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย

ข้อมูลที่ได้พบเช่นเดียวกับการศึกษาในอดีต คือการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกือบทั้งหมด จะเกิดขึ้นในเข็มที่ 2 และพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงมาก การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาล ในเด็กชายหลังเข็ม 2 วัคซีน Pfizer จะพบ 1 ใน 12,361 ในการได้รับเข็ม 2 ส่วนเด็กหญิง จะพบน้อยกว่ามาก พบในอัตรา 1 ใน 144,439 หรือน้อยกว่ากันเป็น 10 เท่า

การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะถูกแบ่งเป็นสงสัยน่าจะเป็น และยืนยันการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในการยืนยันการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะต้องอาศัยการตรวจ echo ที่ชัดเจนมาก หรือ MRI หัวใจ หรือการตรวจชิ้นเนื้อจากการใส่สายตัดมาตรวจ ดังนั้นข้อมูลที่แท้จริงถึงกับยืนยัน คงจะได้น้อยกว่าความเป็นจริง เพราะการเกิดการอักเสบ จำนวนมากมีอาการไม่มาก และหายได้เอง

ภาพที่แสดงการยืนยัน เป็นรูปที่ได้จากการตรวจเด็กไทยหลังได้รับวัคซีน pfizer และตรวจยืนยันว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะ echocardiogram และ MRI ภาพ echo จะเห็นนํ้าอยู่ ในเยื่อหุ้มหัวใจ (pericarditis)

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โรคโควิด 19 ยังคุกคามอย่างหนัก การให้เด็กและวัยรุ่นได้รับวัคซีนยังมีประโยชน์ในการป้องกันความรุนแรงของโรค การตัดสินใจจะรับวัคซีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองโดยชอบธรรม ในการตัดสินใจที่ได้ข้อมูลครบถ้วน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน