กรมควบคุมโรค แนะขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” แบบดิจิทัลสะดวกสุด ใช้เดินทางต่างประเทศได้ ชี้ขอแบบรูปเล่มคิวเยอะ ต้องยื่นล่วงหน้า

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีการขอวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อเดินทางต่างประเทศว่า หลักการยังเหมือนเดิม คือ อยู่ที่ข้อกำหนดของประเทศปลายทางว่ามีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งต้องดำเนินการตามที่ประเทศนั้นกำหนด ส่วนการขอเอกสารรับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดสขึ้นไป หรือ “วัคซีนพาสปอร์ต” มี 2 ช่องทาง คือ

1.”หมอพร้อม” ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือ LINE OA หมอพร้อม กด International Certificate เลือกขอหนังสือรับรองข้อมูลวัคซีนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีรายละเอียดให้กรอกข้อมูล และจะส่งผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ สามารถปรินท์ออกมาเป็นเอกสารยื่นได้เช่นกัน

และ 2.หากต้องการรูปเล่มสีเหลืองสามารถเดินทางมาขอได้ ขณะนี้ไม่ได้เปิดให้มาขอทางกรมควบคุมโรค แต่เปลี่ยนสถานที่ให้บริการรับหนังสือรับรองวัคซีนที่อาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. จะต้องนัดล่วงหน้า และชำระค่าบริการ

โดยยื่นเรื่องได้ผ่านทาง “หมอพร้อม” จะมีให้เลือกสถานที่ในการรับหนังสือเล่มสีเหลือง ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 175 หน่วย อาทิ อาคารบางรัก สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ฯลฯ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1422

“การขอหนังสือรับรองวัคซีนรูปแบบดิจิทัลจะสะดวกที่สุด เพราะจัดส่งทางอีเมลและปรินท์เป็นกระดาษออกมายื่นได้เช่นกัน เพียงแต่ที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศอาจไม่มั่นใจว่า จะใช้ได้หรือไม่ จึงมาขอเป็นรูปเล่ม”

“ปัจจุบันที่อาคารบางรักมีผู้จองคิวมารอถึงวันละ 700 คน จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่า หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้เช่นกัน เพราะประสานไปยังกระทรวงต่างประเทศแล้วว่า ใช้ได้ไม่แตกต่างจากรูปเล่ม” นพ.วิชาญ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน