กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด 19 รายสัปดาห์ ป่วยเข้าโรงพยาบาลพุ่งพรวดทะลุ 1,000 ราย ดับเพิ่ม 3 ศพ ปอดอักเสบเกือบ 300 ราย

วันที่ 22 เม.ย.2567 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14-20 เมษายน 2567 ระบุว่า ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 1,004 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 143 ราย/วัน

ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 3 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน, ผู้ป่วยสะสม 9,593 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) เสียชีวิตสะสม 72 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 292 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 101 ราย

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด 19 รายสัปดาห์ ป่วยเข้าโรงพยาบาลพุ่งพรวดทะลุ 1,000 ราย ดับเพิ่ม 3 ศพ ปอดอักเสบเกือบ 300 ราย

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด 19 รายสัปดาห์ ป่วยเข้าโรงพยาบาลพุ่งพรวดทะลุ 1,000 ราย ดับเพิ่ม 3 ศพ ปอดอักเสบเกือบ 300 ราย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน