โฆษก.ตร. วอนกำลังพล อกหักจากแต่งตั้งโยกย้ายอย่าท้อแท้ จะมีผลถึงประชาชน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ใช้ช่องทางร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. ได้

วันที่ 10 ธ.ค.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวตามช่องทางต่างๆ มีข้าราชการตำรวจบางรายยื่นใบลาออก หรือบางรายเกิดอาการท้อแท้ กับการรับราชการตำรวจ นั้น ทาง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กำชับไปยังผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยให้ลงไปหาข้อมูล ข้อเท็จจริงกับกำลังพลในสังกัด

รวมถึงรายละเอียดของปัญหาแต่ละบุคคลแล้วให้เสนอมาตามลำดับชั้นเพื่อจะได้นำไปหาทางแก้ไขให้เกิดขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจะได้ปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลังความสามารถ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต่อพี่น้องประชาชน

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ไม่อยากให้กำลังพลทุกนาย ท้อแท้ เพราะหากกำลังพล ท้อแท้ ต่อการปฎิบัติหน้าที่ ผลที่เกิดขี้นจะตกอยู่กับประชาชน การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มีทั้งคนสมหวัง ผิดหวัง เป็นปกติ เหมือนกันกับข้าราชการทุกหน่วย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามกฏ ก.ตร. รวมทั้งระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วอนว่าอย่าท้อแท้ จงสร้างพลังให้กับตัวเองเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน สมกับเป็นตำรวจที่เคยรับรู้ รับทราบอยู่แล้วว่าจะต้องปฎิบัติ ตัวอย่างไร กับการที่เข้ามารับราชการตำรวจ ในการแต่งตั้งโยกย้ายนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการโดยคำนึง “ประโยชน์แก่ทางราชการ” เป็นหลัก ทำด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามกฏ ก.ตร. รวมทั้งระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หากข้าราชการตำรวจที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการแต่งตั้งโยกย้าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็มีช่องทางกฏระเบียบให้ ร้องทุกข์ ต่อ ก.ตร. ซึ่งทาง ก.ตร.คณะร้องทุกข์ฯ พร้อมที่นำมาพิจารณาความเป็นธรรม ซึ่ง ผบ.ตร. ก็ได้กำชับให้พิจารณาให้เกิดความโปร่งใส เข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็น เพื่อ “ประโยชน์แก่ทางราชการ” ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน