นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายเวลาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ไว้ที่อัตรา 7% ออกไป 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2562 จากเดิมอัตราภาษีแวต 7% จะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 และมีการเก็บเพิ่มเป็น 10% โดยการขยายเวลาเก็บแวตที่อัตรา 7% จะส่งผลทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 2.58 แสนล้านบาท และอัตราภาษีแวตดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2562

จากแนวโน้มปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในอัตรา 4.2% ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 ที่มีการขยายตัวอยู่ที่ 3.9% เนื่องจากการส่งออกสินค้า การท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้องกับประเทศคู่ค้าหลัก รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวสูงขึ้น เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้นหากมีการเก็บภาษีแวตเพิ่มขึ้นในอัตรา 10% อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ การลงทุนและการบริโภคในประเทศอาจชะลอลง ระดับราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้น ครม. จึงเห็นควรขยายเวลาเก็บแวตในอัตรา 7% ออกไปอีก 1 ปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน