ครม.ไฟเขียวภาษีลาภลอย 5% รอบรัศมี 5 ก.ม. จากสนามบิน-รถไฟ-ไฮสปีดเทรน-รถไฟฟ้า-ทางด่วน

10 ก.ค. 2561 - 18:19 น.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ… (ภาษีลาภลอย) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ส่งผลให้ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาสูง ทั้งที่เจ้าของไม่ได้ดำเนินการอะไรเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้น ผู้ที่มีที่ดินที่โครงการรถไฟฟ้าผ่าน ได้รับประโยชน์จากการไม่ลงทุน แต่รัฐไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ดังนั้น กฏหมายฉบับนี้จึงกำหนดเพดานการจัดเก็บจะไม่เกิน 5% ของฐานภาษี โดยคิดจากส่วนต่างของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นับจากวันที่รัฐเริ่มก่อสร้างหรือวันที่พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ ส่วนขั้นตอนของกฎหมายหลังครม. ให้ความเห็นชอบจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรายละเอียด และส่งเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่ากฎหมายจะออกมาบังคับใช้ได้เมื่อใด

“ร่างพ.ร.บ.นี้ ต้องการสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ได้รับประโยชน์กับรัฐที่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และรายได้จากภาษีตรงนี้ทำให้รัฐสามารถนำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมได้ ภาษีที่จะดำเนินการเก็บจากลาภลอยที่เกิดขึ้นนี้ จำนวนไม่มาก เชื่อว่าไม่เป็นภาระกับผู้ที่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด โดยจะเก็บภาษีจาก ที่ดิน ห้องชุด อาคารพาณิชย์ มูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ยกเว้นทำการเกษตรและอยู่อาศัย ไม่ต้องสียภาษีนี้”

นายณัฐพร กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. โครงการที่อยู่ในข่ายจัดเก็บภาษี อาทิ รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟทางคู่ สนามบิน ท่าเรือ ทางด่วน และโครงการที่กำหนดในกฎกระทรวงผู้ที่ต้องเสียภาษีลาภลอย จะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ครอบครองที่ดิน โดยโครงการที่จะต้องจ่ายภาษีต้องมีทำเลที่ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากโครงการตามพ.ร.บ.ที่กำหนด หากเป็นช่วงที่โครงการยังไม่เสร็จ กรมที่ดินจะเป็นผู้เก็บภาษี เมื่อโครงการเสร็จแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บแล้วส่งรายได้ให้กับแผ่นดิน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (สศค.) และรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คาดว่าพ.ร.บ.ภาษีลาภลอย จะมีผลบังคับใช้ปี 2562

“ยืนยันว่าการทำกฎหมายฉบับนี้จะไม่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ เพราะระหว่างที่มีโครงสร้างพื้นฐานตัดผ่าน หากไม่มีการขายเปลี่ยนมือก็จะไม่เสียภาษีส่วนนี้ ขณะเดียวกันเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้ว ผู้เสียภาษีก็จะเป็นผู้ที่มีที่ดิน หรือคอนโดฯ เชิงพาณิชย์เกิน 50 ล้านบาทเท่านั้น หากมูลค่าไม่ถึง หรือมีมูลค่าไม่เพิ่มขึ้นก็ไม่เสียภาษี”

สำหรับการคำนวณมูลค่าที่ดินและห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีห้องชุดไม่สามารถคำนวณส่วนต่างของมูลค่าห้องชุดได้ เนื่องจากไม่มีราคาประเมินห้องชุดให้คำนวณส่วนต่างดังกล่าวเท่ากับ 20% ของมูลค่าห้องชุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.ไฟเขียวภาษีลาภลอย 5% รอบรัศมี 5 ก.ม. จากสนามบิน-รถไฟ-ไฮสปีดเทรน-รถไฟฟ้า-ทางด่วน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง