เอกชนยิ้มออกส่งออก 7 เดือนไทยส่งออกข้าวมูลค่าเพิ่ม ตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ที่ยังคงนําเข้าอย่างต่อเนื่อง

3 ก.ย. 2561 - 14:47 น.

เอกชนยิ้มออกส่งออก 7 เดือนไทยส่งออกข้าวมูลค่าเพิ่ม ตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่ยังคงนําเข้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมการส่งออก ยังคงมี อุปสรรคทั้งด้านลอจิสติกส์ และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย ทําให้การส่งมอบข้าวประสบปัญหาล่าช้ากว่ากําหนด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าการส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.ค. 2561) มีปริมาณ 6,162,552 ตัน มูลค่า 99,631 ล้านบาท หรือ 3,148 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกลดลง 4.0% ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,420,906 ตัน มูลค่า 95,327 ล้านบาท หรือ 2,763 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนการส่งออกข้าวในเดือนก.ค. 2561 มีปริมาณ 836,381 ตัน มูลค่า 13,830 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 7.3% และมูลค่าลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ที่มีปริมาณ 902,420 ตัน มูลค่า 14,780 ล้านบาท เนื่องจาก ในเดือนมิ.ย.ปริมาณส่งออกข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมากโดยเฉพาะข้าวนึ่งซึ่งมีปริมาณส่งออก เพียง 140,844 ตัน ลดลง 40% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาชะลอลง

ขณะที่ การส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 82,531 ตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าวขาวมีการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยมีปริมาณรวม 568,885 ตัน เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย แองโกล่า เคนยา ญี่ปุ่น เบนิน เป็นต้น

สำหรับเดือน ส.ค. สมาคมคาดว่า จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 800,000-900,000 ตัน โดยคาดว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็น การส่งมอบข้าวขาวและข้าวนึ่งให้แก่ผู้ซื้อในเอเชียและแอฟริกา เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แองโกล่า มาเลเซีย เคนยา เบนิน แอฟริกาใต้ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มลดลงตามภาวะอุปทานข้าวในตลาดที่มีจํากัด และราคาที่ยังคงอยู่ ในระดับสูง โดยตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่ยังคงนําเข้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวในช่วงนี้ยังคงมี อุปสรรคทั้งด้านลอจิสติกส์และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยเนื่องจากมีฝนตกลงมามากกว่าปกติทําให้การส่งมอบข้าวประสบ ปัญหาล่าช้ากว่ากําหนด ทางด้านภาวะราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ราคาอยู่ที่ 411 เหรียญ สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนาม และอินเดียราคาอยู่ที่ประมาณ 393-397 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ปากีสถานราคาอยู่ที่ประมาณ 409-413 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เอกชนยิ้มออกส่งออก 7 เดือนไทยส่งออกข้าวมูลค่าเพิ่ม ตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ที่ยังคงนําเข้าอย่างต่อเนื่อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง