กระทรวงการคลังเตรียมคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้คนจนสูงสุด 500 บาทต่อเดือน รวมระยะเวลา 6 เดือน จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น คาดชงครม.พิจารณาได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้

ถือบัตรคนจนเตรียมเฮ! – นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยระหว่างร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561 (Insurance Expo 2018) เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 ว่า มาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยคาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ใน 2 สัปดาห์นี้

เบื้องต้นคาดว่าจะคืนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน หรือมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนพ.ย. 2561 – เม.ย. 2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน ส่วนจะคืนสูงสุดเท่าไหร่ ต้องรอให้ผ่านการพิจารณาของ ครม. ถึงจะสรุปได้แน่ชัดอีกครั้ง

ถือบัตรคนจนเตรียมเฮ!

ทั้งนี้ การใช้จ่ายจะต้องผ่านบัตรเท่านั้นถึงจะได้รับคืนเงินแวต โดยหลังผ่านการใช้จ่ายทุกๆ เดือน ทางกรมบัญชีกลางจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินคืนให้ในบัตรตามยอดการใช้จ่าย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระผู้มีรายได้น้อยได้เพิ่มขึ้น

นายอภิศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นั้นธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็น 1 ใน 3 ธุรกิจในภาคการเงินที่มีศักยภาพ โดยมีสัดส่วนกว่า 20% ของจีดีพี นอกจากนี้ยังเป็นการให้ประชาชนได้ได้มีการประกันภัยเพื่อเป็นการรองรับเสี่ยง ซึ่งการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัยผ่านการดำเนินงานภายใต้คปภ. ทำให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการดำเนินงานได้ในทิศทางที่ดี

โดยปัจจุบันเทคโนโลยีด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ดั้งนั้นจึงต้องการให้ คปภ.พิจารณาแผนแม่บทการประกันภัย เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีการลงทุนขนานใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในช่วง 4-5 ปีนี้ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 3 ล้านล้านบาท บวกกับการลงทุนภาคเอกชนอีกเป็นล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ส่วนของการประกันภัยเมื่อเกิดการลงทุนก็จะต้องมีเบี้ยประกันเกิดขึ้นค่อนข้างมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประกันภัย และ คปภ.ร่วมกันร่างแผนแม่บทรองรับในอนาคต

ถือบัตรคนจนเตรียมเฮ!

งานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2561

ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ.มีแนวทางการส่งเสริมศักยภาพให้ด้านประกันภัยต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดบริษัทประกันภัยต่อที่มีศักยภาพเข้ามาตั้งในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพและการแข่งขันในด้านประกันภัยต่อในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำระบบประกันภัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ล่าสุด คปภ. ร่วมมือกับบริษัทประกันภัย จัดงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย.นี้ ที่ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน