คลอดกฎหมายขายฝาก แก้ลำเจ้าหนี้กำหนดเวลาสั้นๆ ไม่ต้องการให้ลูกหนี้ไถ่ถอนที่ดิน

คลอดกฎหมายขายฝาก

ครม. ไฟเขียวคลอดกฎหมายขายฝาก-ลดความเหลื่อมล้ำไถ่ถอนทรัพย์ราคาต้องไม่เกินมูลค่าทรัพย์บวกดอกเบี้ย 15%

คลอดกฎหมายขายฝาก – นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. … หรือ พ.ร.บ.ขายฝาก ตามมติที่คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฏหมายในระยะเร่งด่วน เสนอให้แยกสัญญาขายฝากที่ดิน ออกจากประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อแยกออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร เจ้าของที่ดินที่นำสินทรัพย์ไปขายฝาก และมีผิดนัดไถ่ถอนทรัพย์ที่ดินได้เสี่ยงที่จะหลุดมือไปเป็นของนายทุนหรือเจ้าหนี้ประมาณ 1 แสนราย/ปี หรือ 1 ล้านไร่/ปี

กฎหมายขายฝากเป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นใหม่ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเกษตรกรที่มีโอกาสสูญเสียที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยหลังสุดท้าย หลังจากทำสัญญาขายฝาก ตลอดจนไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต โดยกฏหมายนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่ผ่านมาเจ้าหนี้ มักกำหนดระยะเวลาขายฝากให้สั้น ด้วยวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้เกิดการไถ่ถอนทรัพย์ บางสัญญากำหนดระยะเวลาการไถ่ถอน 4 เดือน และที่ผ่านมามักเจอว่า เมื่อใกล้เวลาจะไถ่ถอนทรัพย์ขายฝากเจ้าหนี้มักหนีไปเที่ยว เพื่อตั้งใจให้หาไม่เจอ ทำให้ที่ดินหลุดมือ

สำหรับกฎหมายใหม่กำหนดไว้ว่า ก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ถอนนายทุนต้องแจ้งเจ้าของทรัพย์ก่อนครบกำหนด หากไม่แจ้งแสดงว่าสัญญานั้นเลื่อนกำหนดออกไปอีก 6 เดือน และมูลค่าเงินที่ต้องไถ่ถอนทรัพย์ ต้องไม่เกินราคาขายฝากบวกดอกเบี้ยไม่เกิน 15% และหากเจ้าของเงินหรือเจ้าหนี้เสียชีวิต เจ้าของทรัพย์สามารถไถ่ถอนจากทายาทได้ หรือลูกหนี้ หรือเจ้าของทรัพย์เสียชีวิต ทายาทก็สามารถดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ในกฎหมายใหม่หากครบกำหนดไถ่ถอน เจ้าของทรัพย์ยังมีเวลาอีก 1 ปี เพื่อหาเงินเพื่อไถ่ถอนที่ดินได้

“พ.ร.บ.ขายฝากเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ เพราะปัญหาการจำนองที่ดินและไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์ มีปัญหามานานกว่า 90 ปี สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับผู้ขายฝากจำนวนมาก เพราะหากเกษตรกรหรือเจ้าของทรัพย์ที่นำที่ดินไปขายฝาก หากผิดนัดแม้แต่วันเดียวที่ดินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ หรือนายทุนทันที เรื่องนี้รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามแก้ไขตั้งแต่ปี 2516 สมัยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย แม้แต่สมัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนากรัฐรัฐบาล แต่ก็ไม่สำเร็จ จนมาถึงรัฐบาลยุคนี้ ครม.ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ขจัดปัญหาไม่เป็นธรรม”

บทความก่อนหน้านี้ช่วยระทึก เด็กหญิง 3 ขวบร้องไห้ พลัดตกช่องว่างรถไฟกับชานชาลา
บทความถัดไป100 ชีวิตวิ่งหนีตาย พายุซัดถล่มเกาะห้อง ต้นไม้หักโค่น ล้มระเนระนาด