นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560 โดยกระทรวงการคลังปรับปรุงจำนวนการหักรายจ่ายจากเดิม 2 เท่า เหลือ 1.5 เท่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังมากเกินไป ซึ่งการหักรายจ่าย 1 เท่าแรก เป็นการหักเท่ากับการจ่ายจริง ส่วนอีก 0.5 เท่าเป็นการหักค่าสึกหรอ หรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามปกติ

ทรัพย์สินที่จะนำมาหักค่าใช้จ่ายได้นั้นจะต้องเป็นการลงทุนในเครื่องจักร ส่วนประกอบอุปกรณ์ในเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และอาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดิน และอาคารสำหรับที่อยู่อาศัย ทั้งนี้คาดว่าจากมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ปี 2560 ผู้ประกอบการลงทุนเร่งลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 8,000 ล้านบาท รัฐบาลสูญเสียการจัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลประมาณ 800 ล้านบาท และจะกระทบต่อรายได้ปี 2560 ไม่เกิน 100 ล้านบาท

“มาตรการนี้รัฐบาลได้ออกมาตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา อนุญาตให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน การต่อเติม การขยายเพื่อทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ไม่นับไปถึงการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยครั้งนั้นให้นำมาหักภาษีได้ 2 เท่าตัว แต่ครั้งนี้ปรับลงมาเหลือ 1.5 เท่า เพราะจากการประมาณการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช. )คาดการณ์ว่าในปี 2560 การลงทุนของภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้น มาตรการนี้น่าจะเป็นภูมิคุ้มกันปกป้องประเทศไทยจากภาวะความเสี่ยงจากความผันผวนในเศรษฐกิจโลกของปีนี้ได้” นายกอบศักดิ์ กล่าว

ด้านนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้กรมประมงเบิกเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจำนวน 350 ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์ อาทิ กุ้ง ปลา ใน 12 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม รายละ 1 แสนบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 ปี ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 3,500 ราย ซึ่งเกษตรกรที่ประกอบการชีพประมง ที่มีสิทธิกู้เงินปลอดดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการเริ่มต้นอาชีพครั้งใหม่ ต้องเป็นชาวประมงที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรเท่านั้น โดยเวลาที่กรมประมงจะคืนเงินให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จะกำหนดเวลาคืนไว้ 3 ครั้งคือ ครั้งแรก ก.ย.2560 วงเงิน 70 ล้านบาท ก.ย.2561 วงเงิน 140 ล้านบาท และก.ย.2562 วงเงิน 140 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน