พาณิชย์ไฟเขียวกำหนด “มาตรฐานข้าวสี” หวังช่วยยกระดับข้าวสีไทย

7 ม.ค. 2562 - 18:40 น.

พาณิชย์ไฟเขียวกำหนด “มาตรฐานข้าวสี” หวังช่วยยกระดับข้าวสีไทย ตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าข้าวสีไทยให้เป็นมาตรฐานสมัครใจ (มาตรฐานแนะนำ) ตามข้อเสนอของคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้าวไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ได้จัดทำร่วมกัน โดยมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายหลังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

สำหรับมาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย ทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสี คือ กลุ่มข้าวสีดำ สีม่วงดำ และสีม่วง ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเจ้าพันธุ์หอมนิล ข้าวเหนียวพันธุ์ก่ำล้านนา ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว เป็นต้น และกลุ่มข้าวสีแดง ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยด ข้าวเจ้าพันธุ์หอมแดง (ข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิแดง) เป็นต้น

ส่วนชั้นคุณภาพของข้าวสี มีดังนี้ ประเภทข้าวเจ้ามี 2 ชั้น คือ ชั้นดีเลิศ (Prime quality) และชั้นดีพิเศษ (Superb quality) สำหรับข้าวเหนียวมี 4 ชั้น คือ ชั้นดีเลิศ (Prime quality) ชั้นดีพิเศษ (Superb quality) ชั้นดี (Best quality) และชั้นมาตรฐาน (Standard quality) ทั้งนี้ ข้าวสีทุกประเภท/ชั้นต้องมีมาตรฐาน ความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0 ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นข้าวเมล็ดยาวมีความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักเกินกว่า 6.2 มิลลิเมตร และพื้นสีของข้าวต้องสม่ำเสมอตามธรรมชาติของกลุ่มสีนั้นๆ

“กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของข้าวสี ซึ่งมีอัตลักษณ์คุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากข้าวทั่วไปมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ รวมทั้งให้ข้าวสีเป็นทางเลือกการผลิตข้าวสีของเกษตรกรชาวนาตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาวิจัยข้าวสีพันธุ์ใหม่ๆ ของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล อาทิ พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ พันธุ์มะลินิลสุรินทร์ และพันธุ์ทับทิมชุมแพ เป็นต้น จึงได้ผลักดันให้มีการจัดทำมาตรฐานข้าวสีไทยขึ้นมา”นายบุณยฤทธิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มาตรฐานข้าวสีไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับ กระทรวงพาณิชย์จะจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าวสีให้แก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทยเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานสินค้าข้าวสีไทยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทราบโดยทั่วกันในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การส่งออกข้าวสีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 6,019 ตัน ในปี 2551 เป็น 12,126 ตัน ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 101% หรือเพิ่มเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวกล้องดำ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก 68 ตัน ในปี 2551 เป็น 1,779 ตัน ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 26 เท่าตัว สำหรับราคาส่งออกข้าวสีเฉลี่ยตันละ 907 เหรียญสหรัฐ ในปี 2551 เป็นเฉลี่ยตันละ 1,245 เหรียญสหรัฐ ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 1.4 เท่า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พาณิชย์ไฟเขียวกำหนด “มาตรฐานข้าวสี” หวังช่วยยกระดับข้าวสีไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง