ครม.ไฟเขียวขยายเวลาฟรีวีซ่าหน้าด่านถึงเม.ย.นี้ หวังดึงนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน-สงกรานต์

ขยายเวลาฟรีวีซ่าหน้าด่าน

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาฟรีวีซ่าหน้าด่านถึงเม.ย.นี้ หวังกระตุ้นต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเพิ่ม ครอบคลุมตรุษจีนยันวันสงกรานต์ ชี้สูญรายได้แค่ 2.1 พันล้าน แต่คุ้ม เพราะจะมีเงินเข้าประเทศ 6.4 พันล้านมาแทน

ขยายเวลาฟรีวีซ่าหน้าด่าน – นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่า ออน อาร์ไรวัล) ให้กับ 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจไต้หวัน ซึ่งจัดเก็บคนละ 2,000 บาท ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอ โดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 14 ม.ค.นี้ เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่อง และจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยทั้งเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเหตุผลของการขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวออกไป กระทรวงการท่องเที่ยวฯ แจ้งว่า จากการติดตามผลการดำเนินมาตรการ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2561 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านี้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวยื่นขอวีซ่า ออน อาร์ไรวัล ในระหว่างวันที่ 15 พ.ย.- 27 ธ.ค. 2561 มีจำนวน 1.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 70%

ทั้งนี้ หากแยกเป็นรายด่านพบว่า เมื่อมาตรการดังกล่าวได้ออกมาแล้วก็ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มขึ้น เช่น ด่านตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อยกเลิกค่าธรรมเนียมแล้ว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 521,435 คน เพิ่มขึ้น 330,892 คน หรือเพิ่มขึ้น 173% ด่านท่าอากาศยานดอนเมือง มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 269,496 คน เพิ่มขึ้น 147,747 คน หรือเพิ่มขึ้น 143% ด่านท่าอากาศยานภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 193,815 คน เพิ่มขึ้น 108,458 คน หรือเพิ่มขึ้น 128% ด่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 74, 979 คน เพิ่มขึ้น 53,336 คน หรือเพิ่มขึ้น 246% และด่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 462 คน เพิ่มขึ้น 121 คน หรือเพิ่มขึ้น 35%

“การขยายระยะเวลาครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย เพราะที่ผ่านมาจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปแล้ว ก็ทำให้นักท่องเที่ยวขอวีซ่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจากเดิม 2,000 คน เพิ่มเป็น 5,000 คน บางแห่งก็เพิ่มแบบคูณสอง เกิน 100% จึงเห็นได้ว่า มาตรการที่ออกมาได้ผล จึงขยายออกไปให้ครอบคลุมถึงช่วยตรุษจีน และสงกรานต์ ที่เป็นฤดูกาลที่มีคนเดินทางท่องเที่ยว อาจจะลงไปเที่ยวยังเมืองรอง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อธุรกิจของสายการบินแบบเช่าเหมาลำที่สามารถวางแผนจัดตารางการบิน เพื่อนำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วย”

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าว แม้ว่าจะทำให้รัฐจะต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปประมาณ 2,140 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาประมาณ 4 เดือน แต่จะส่งผลดีต่อภาพรวมด้านการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในไทยมากขึ้น โดยคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวประมาณ 6,420 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้ครม.ไฟเขียว 3 โครงการน้ำ วงเงิน 24,349 ล้านบาท แก้น้ำท่วมอยุธยา
บทความถัดไป‘คนอยากเลือกตั้ง’ ออกแถลงการณ์ จี้ คสช.ตอบให้ชัด พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง จี้ เลิกแทรกแซงกกต.