ไม่ต้องทิ้งของต้องห้ามก่อนขึ้นเครื่อง ทย. ปิ๊งตั้งไปรษณีย์อัตโนมัติ 7 สนามบินภูธรให้ส่งของคืนถึงบ้าน

ไม่ต้องทิ้งของต้องห้าม

ไม่ต้องทิ้งของต้องห้ามที่ถูกยึดก่อนขึ้นเครื่อง ทย. ปิ๊งติดตั้งไปรษณีย์อัตโนมัติ 7 สนามบินภูธรให้บริการรับฝากส่งของคืนถึงบ้าน

ไม่ต้องทิ้งของต้องห้าม – นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automated Postal Machine: APM) ภายในสนามบินสังกัดกรมท่าอากาศยานจำนวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 9 เครื่อง ได้แก่ สนามบินกระบี่จำนวน 2 เครื่อง, สนามบินนครศรีธรรมราชจำนวน 1 เครื่อง, สนามบินสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 เครื่อง, สนามบินอุดรธานีจำนวน 2 เครื่อง, สนามบินขอนแก่นจำนวน 1 เครื่อง, สนามบินแม่สอดจำนวน 1 เครื่อง และสนามบินอุบลราชธานีจำนวน 1 เครื่อง

ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ รวมถึงเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้โดยสาร ในการส่งแบตเตอร์รี่สำรองหรือสิ่งของต้องห้ามอื่นที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ ไปทางไปรษณีย์แทน โดยผู้โดยสารสามารถจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชิ้น และสามารถส่งสิ่งของไปยังต่างประเทศได้ในอัตราค่าบริการ 450 บาทต่อชิ้น ผ่านเครื่องบริการไปรษณีย์ APM ในน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อหนึ่งชิ้น

“ปัจจุบันเครื่องบริการไปรษณีย์ APM ในสนามบินทั้ง 7 แห่งยังอยู่ระหว่างการติดตั้ง ก่อนดำเนินการทดสอบระบบและเปิดให้บริการภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า จากนั้นกรมท่าอากาศยานจะนำเครื่องบริการไปรษณีย์ APM มาติดตั้งเพิ่มเติมอีก 10 แห่งในปี 2562 และคาดว่าจะครบทุกแห่งภายในปี 2563”

บทความก่อนหน้านี้โค้ชโย่ง ได้งานใหม่เปิดตัวคุมเกษตรศาสตร์ เอฟซี ลุยไทยลีก 2
บทความถัดไปฝันสลาย! สพฐ.เบรก โรงเรียนรัฐห้ามใส่ ชุดไปรเวท ระเบียบไม่เหมือน ‘เอกชน’