สอน. กำชับห้ามเผาอ้อยก่อนตัดส่ง ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ชี้ผิดกฎหมายโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

ห้ามเผาอ้อยก่อนตัด – นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ประจำวันที่ 13 ม.ค. 2562 จากอุตุนิยมวิทยา พบว่าอากาศยังคงลอยตัวไม่ดีและมีสภาพอากาศปิด ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงนี้อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ส่งหนังสือตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2562 กำชับและขอความร่วมมือไปยังสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ให้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบ พ.ศ. 2561

โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ซึ่งอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท และมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี จะได้รับเงินเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 70 ของเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบในอัตราตันละ 30 บาท และในกรณีที่เงินเหลือจากการจ่ายคืนให้อ้อยสดคุณภาพดี ให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำแต่ละโรงงานพิจารณาจัดทำโครงการส่งเสริมการตัดอ้อยสดแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว อ้อยที่มีกาบใบ และการขาดแคลนแรงงาน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น

“สอน. ได้ออกมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยขอความร่วมมือไปยังสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ทำความเข้าใจกับชาวไร่อ้อยว่า การตัดอ้อยไฟไหม้ อาจมีความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคของสำนักงานอ้อยทั้ง 4 ศูนย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด”

เบื้องต้นได้รับแจ้งจากนายรัชชาพงษ์ ด้วงสั้น นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 11 นครสวรรค์ ว่า ในวันที่ 15 ม.ค. 2562 สมาคมร่วมกับส่วนราชการในอำเภอตาคลี ทหาร ตำรวจ และโรงงานน้ำตาล จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เรื่อง มาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ณ วัดหนองตาพัน ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำเงินไปพัฒนาแหล่งน้ำ ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และรถตัดอ้อย เพื่อลดปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว ลดต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร่ และลดปริมาณอ้อยไฟไหม้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน